Provozní doba plavebních komor

Květen Pátek - Neděle (9:30 - 18:00)
Červen Úterý - Neděle (9:30 - 18:00)
Červenec Úterý - Neděle (9:30 - 18:00)
Srpen Úterý - Neděle (9:30 - 18:00)
Září Pátek - Neděle (9:30 - 18:00)
Ve všech měsících je odpolední pauza:
13:30 až 14:00, těchto 30 minut se nekomoruje.

Ve státní svátky jsou komory otevřeny.

Plavební komory jsou zcela zdarma, za průjezd komorou se nic neplatí.

Plavební komora slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla.

Plavební komory se umísťují na vodních cestách a to zejména (v plavebním kanálu, průplavu), či přímo na řekách.

Odkaz na všeobecné informace o plavební komoře.

Nebyly nalezeny žádné obrázky